Month: September 2023

Istilahi za Bunge (9/100)

Votes and Proceedings of the House- Kumbukumbu za Vikao vya Bunge la Taifa Broadcast of proceedings- Upeperushaji wa Vikao vya Bunge la Taifa Journals of the House- Majarida ya Bunge la Taifa Summons- Hati ya wito Parliamentary caucus- Kikundi cha wabunge Periodic review of Standing Orders- Udurusu wa mara kwa

Legislative Proposal Digest: The Proposed Capital Markets (Amendment) Bill, 2023 by Hon. Abraham Kirwa

Introduction Digital currencies including cryptocurrencies will soon be regulated. These proposals are contained in a legislative proposal by Hon. Abraham Kirwa, Member of Parliament for Mosop Constituency. The proposed Capital Markets (Amendment) Bill, 2023 seeks to amend the Capital Markets Act, Cap. 485A to include a digital currency within the

Istilahi za Bunge (8/100)

Division of Revenue Bill- Mswada wa Kugawa Mapato Revenue allocation- Mgao wa mapato Commission on Revenue Allocation- Tume ya Ugavi wa Mapato County Allocation of Revenue Bill- Mswada wa Kutenga Mapato kwa Kaunti  Equalisation Fund- Hazina ya Usawazishaji Committee of Supply- Kamati ya Ugavi wa Fedha Budget and Appropriations Committee-Kamati

Legislative Proposal Digest: The Proposed Banking (Amendment) Bill, 2023 by Hon. Yusuf Mohamed Farah

Introduction A legislative proposal seeking to amend the Banking Act, Cap. 488, to fill the lacunae in licensing and supervision of islamic banks or islamic financial institutions is undergoing pre-publication scrutiny before the Departmental Committee on Finance and National Planning of Kenyan Parliament. The Proposed Banking (Amendment) Bill, 2023 is

Istilahi za Bunge (7/100)

Press gallery- Dungu la wanahabari Chamber- Ukumbi Precincts of Parliament- Maeneo ya Bunge Mace- Siwa Speaker’s procession- Msafara wa Spika Unparliamentary language- Matamshi yasiyokuwa ya kibunge Table of the House (in reference to the National Assembly)- Meza ya Bunge la Taifa Money Bill- Mswada unaohusu masuala ya fedha Debt Management

Legislative Proposal Digest: The Proposed Public Finance Management (Amendment) Bill, 2023 by Hon. John Mbadi

Incurring urgent or unforeseen expenditure pursuant to Article 223 of the Constitution will be made more stringent if a legislative proposal sponsored by Hon. John Mbadi is recommended for publication by the Departmental Committee on Finance and National Planning, published into Bill, passed by Parliament, and assented into law. The

Istilahi za Bunge (6/100)

Commencement- Kuanza kutumika Short title- Jina fupi New clause- Kifungu kipya Clause- Kifungu Subclause- Kifungu kidogo Principal Act- Sheria mama Delete and substitute therefor- Kufuta na kuweka badala yake Mafunzo ya amali- Practical training Treasury Bills-Hatifungani za muda mfupi Treasury Bonds- Hatifungani za muda mrefu _ ayes & nays