Day: 18 September 2023

Istilahi za Bunge (8/100)

Division of Revenue Bill- Mswada wa Kugawa Mapato Revenue allocation- Mgao wa mapato Commission on Revenue Allocation- Tume ya Ugavi wa Mapato County Allocation of Revenue Bill- Mswada wa Kutenga Mapato kwa Kaunti  Equalisation Fund- Hazina ya Usawazishaji Committee of Supply- Kamati ya Ugavi wa Fedha Budget and Appropriations Committee-Kamati