Category: ISTILAHI ZA BUNGE

Istilahi za Bunge (10/100)

Departmental Committee- Kamati ya Kiidara Committee on Administration and National Security- Kamati ya Utawala na Usalama wa Taifa Committee on Agriculture and Livestock- Kamati ya Kilimo na Mifugo Committee on Communication, Information and Innovation- Kamati ya Mawasiliano, Habari na Uvumbuzi Committee on Defence and Foreign Relations- Kamati ya Ulinzi na

Istilahi za Bunge (9/100)

Votes and Proceedings of the House- Kumbukumbu za Vikao vya Bunge la Taifa Broadcast of proceedings- Upeperushaji wa Vikao vya Bunge la Taifa Journals of the House- Majarida ya Bunge la Taifa Summons- Hati ya wito Parliamentary caucus- Kikundi cha wabunge Periodic review of Standing Orders- Udurusu wa mara kwa

Istilahi za Bunge (8/100)

Division of Revenue Bill- Mswada wa Kugawa Mapato Revenue allocation- Mgao wa mapato Commission on Revenue Allocation- Tume ya Ugavi wa Mapato County Allocation of Revenue Bill- Mswada wa Kutenga Mapato kwa Kaunti  Equalisation Fund- Hazina ya Usawazishaji Committee of Supply- Kamati ya Ugavi wa Fedha Budget and Appropriations Committee-Kamati

Istilahi za Bunge (7/100)

Press gallery- Dungu la wanahabari Chamber- Ukumbi Precincts of Parliament- Maeneo ya Bunge Mace- Siwa Speaker’s procession- Msafara wa Spika Unparliamentary language- Matamshi yasiyokuwa ya kibunge Table of the House (in reference to the National Assembly)- Meza ya Bunge la Taifa Money Bill- Mswada unaohusu masuala ya fedha Debt Management

Istilahi za Bunge (6/100)

Commencement- Kuanza kutumika Short title- Jina fupi New clause- Kifungu kipya Clause- Kifungu Subclause- Kifungu kidogo Principal Act- Sheria mama Delete and substitute therefor- Kufuta na kuweka badala yake Mafunzo ya amali- Practical training Treasury Bills-Hatifungani za muda mfupi Treasury Bonds- Hatifungani za muda mrefu _ ayes & nays

Istilahi za Bunge (4/100)

Public Private Partnerships Act- Sheria ya Ubia kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi Balance (of finances/monies)- Bakaa Consolidated Fund- Mfuko Mkuu wa Serikali/Hazina Kuu la Serikali Inflation- Mfumuko wa bei Excise Duty Act-Sheria ya Ushuru wa Bidhaa Public Finance Management Act- Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma

Istilahi za Bunge (3/100)

Financial year- mwaka wa fedha Revenue- maduhuli Imprest- masurufu Expand tax bracket- kutanua wigo wa kodi Customs tax- Kodi ya forodha Domestic taxes- Kodi za ndani State corporations- Mashirika ya Umma National income- Pato la taifa Income Tax Act- Sheria ya Kodi ya Mapato Value Added Tax Act- Sheria ya

Istilahi za Bunge (2/100)

Statement- Kauli Legislative proposal- Pendekezo la mswada Enacting formula- Kauli tekelezi Limitation of fundamental rights and freedom- Udhibiti wa haki na uhuru wa kimsingi Publication- Uchapishaji wa mswada Bill concerning county government- Mswada unaohusu serikali za kaunti Recommittal Procedure- Utaratibu wa Urejeshaji Lapse of Bill- Kutanguka kwa mswada Mediation- Kamati

Istilahi za Bunge (1/100)

Order Paper- Ratiba ya Shughuli Quorum- Akidi Message- Ujumbe Statement Hour- Saa ya Kauli  Motion- Hoja Notice of Motion- Arifa ya Hoja  Special Motion- Hoja Maalum Division- Kura ya Mgawanyiko  Electronic voting- Kura ya kielektroniki Roll call voting- Kura ya kuita majina _ ayes & nays