Category: OTHERS

Istilahi za Bunge (6/100)

Commencement- Kuanza kutumika Short title- Jina fupi New clause- Kifungu kipya Clause- Kifungu Subclause- Kifungu kidogo Principal Act- Sheria mama Delete and substitute therefor- Kufuta na kuweka badala yake Mafunzo ya amali- Practical training Treasury Bills-Hatifungani za muda mfupi Treasury Bonds- Hatifungani za muda mrefu _ ayes & nays

Bill Digest: The Houses of Parliament (Bicameral Relations) Bill, 2023

About the Bill The Houses of Parliament (Bicameral Relations) Bill, 2023 (National Assembly Bills No. 44 of 2023) is a Bill sponsored by Hon. Samuel Chepkonga, Member for Ainabkoi Constituency. It was published on 28th July, 2023 and read for a first time on 17th August, 2023. Thereafter, it was

Humour from Kenya’s Parliament (2/100)

CHIEF NATIVE COMMISSIONER (Mr. Wyn Harris): Mr. Speaker, I beg to move: That the Voluntarily Unemployed Persons (Provision of Employment) Bill be read a second time. The title of the Bill is a mouthful, but the problem which it sets out to solve goes right back to the beginning of

Istilahi za Bunge (5/100)

Budget estimates- Makadirio ya mapato Financial Action Task Force- Mpango Kazi wa Kikosi Kazi cha Kifedha cha Kimataifa Money laundering- Utakasishaji Fedha Haramu Terrorism financing- Ufadhili wa Ugaidi Proliferation financing- Ufadhili wa silaha za maangamizi Ruzuku- Subsidy Extension services- Huduma za ugani Dipping trough- Josho ICT- TEHAMA Climate change- Tabia

Bill Digest: The Insurance (Amendment) Bill, 2023

About the Bill The Insurance (Amendment) Bill, 2023 (National Assembly Bills No. 18 of 2023), sponsored by the National Assembly Leader of Majority Party, was published on 12th May, 2023. It was read for a first time on 25th July, 2023 and was then committed to the National Assembly’s Departmental

Istilahi za Bunge (4/100)

Public Private Partnerships Act- Sheria ya Ubia kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi Balance (of finances/monies)- Bakaa Consolidated Fund- Mfuko Mkuu wa Serikali/Hazina Kuu la Serikali Inflation- Mfumuko wa bei Excise Duty Act-Sheria ya Ushuru wa Bidhaa Public Finance Management Act- Sheria ya Usimamizi wa Fedha za Umma

Legislative Proposal Digest: The Proposed Public Audit (Amendment) Bill by Hon. John Waluke

Hon. John Waluke Koyi, Member of Parliament for Sirisia Constituency, has sponsored a legislative proposal- The Proposed Public Audit (Amendment) Bill, 2023– which is under consideration by Kenya National Assembly’s Departmental Committee on Finance and National Planning. The legislative proposal seeks to amend the Public Audit, 2015 to provide for

Finance Act 2023

Highlights of the Finance Act, 2023

  Introduction The Finance Act, 2023, was assented to by the President on 26th June, 2023. The Act contains 102 sections. The Finance Bill, as it was then, was passed by the National Assembly on 21st June,2023. Highlights of the Act The Act proposes amendments to the following tax laws

Marekebisho katika Toleo la 6 la Kanuni za Kudumu za Bunge la Taifa

Utangulizi Bunge linaendeshwa na kanuni, mazoea, mitindo, uamuzi wa awali, desturi, taratibu, mila na mienendo yake na mabunge mengine. Kanuni za Kudumu zinatoa mwelekeo wa jinsi ambavyo shughuli za Bunge zitaendeshwa katika ukumbi na kamati. Kanuni za Kudumu, au Standing Orders, katika lugha ya Kiingereza, zinatoa majibu kwa kiasi kikubwa