Tag: bilingualism

Istilahi za Bunge (9/100)

Votes and Proceedings of the House- Kumbukumbu za Vikao vya Bunge la Taifa Broadcast of proceedings- Upeperushaji wa Vikao vya Bunge la Taifa Journals of the House- Majarida ya Bunge la Taifa Summons- Hati ya wito Parliamentary caucus- Kikundi cha wabunge Periodic review of Standing Orders- Udurusu wa mara kwa

Istilahi za Bunge (6/100)

Commencement- Kuanza kutumika Short title- Jina fupi New clause- Kifungu kipya Clause- Kifungu Subclause- Kifungu kidogo Principal Act- Sheria mama Delete and substitute therefor- Kufuta na kuweka badala yake Mafunzo ya amali- Practical training Treasury Bills-Hatifungani za muda mfupi Treasury Bonds- Hatifungani za muda mrefu _ ayes & nays

Istilahi za Bunge (3/100)

Financial year- mwaka wa fedha Revenue- maduhuli Imprest- masurufu Expand tax bracket- kutanua wigo wa kodi Customs tax- Kodi ya forodha Domestic taxes- Kodi za ndani State corporations- Mashirika ya Umma National income- Pato la taifa Income Tax Act- Sheria ya Kodi ya Mapato Value Added Tax Act- Sheria ya

Istilahi za Bunge (2/100)

Statement- Kauli Legislative proposal- Pendekezo la mswada Enacting formula- Kauli tekelezi Limitation of fundamental rights and freedom- Udhibiti wa haki na uhuru wa kimsingi Publication- Uchapishaji wa mswada Bill concerning county government- Mswada unaohusu serikali za kaunti Recommittal Procedure- Utaratibu wa Urejeshaji Lapse of Bill- Kutanguka kwa mswada Mediation- Kamati