Tag: Finance and National Planning Committee in Kiswahili

Istilahi za Bunge (10/100)

Departmental Committee- Kamati ya Kiidara Committee on Administration and National Security- Kamati ya Utawala na Usalama wa Taifa Committee on Agriculture and Livestock- Kamati ya Kilimo na Mifugo Committee on Communication, Information and Innovation- Kamati ya Mawasiliano, Habari na Uvumbuzi Committee on Defence and Foreign Relations- Kamati ya Ulinzi na