Tag: Kiswahili terms

Istilahi za Bunge (6/100)

Commencement- Kuanza kutumika Short title- Jina fupi New clause- Kifungu kipya Clause- Kifungu Subclause- Kifungu kidogo Principal Act- Sheria mama Delete and substitute therefor- Kufuta na kuweka badala yake Mafunzo ya amali- Practical training Treasury Bills-Hatifungani za muda mfupi Treasury Bonds- Hatifungani za muda mrefu _ ayes & nays

Istilahi za Bunge (5/100)

Budget estimates- Makadirio ya mapato Financial Action Task Force- Mpango Kazi wa Kikosi Kazi cha Kifedha cha Kimataifa Money laundering- Utakasishaji Fedha Haramu Terrorism financing- Ufadhili wa Ugaidi Proliferation financing- Ufadhili wa silaha za maangamizi Ruzuku- Subsidy Extension services- Huduma za ugani Dipping trough- Josho ICT- TEHAMA Climate change- Tabia