Tag: KISWAHILI

Mswada wa Kudhibiti Michango

Kuna Mswada katika Bunge la Taifa utakaodhibiti suala hili la michango au harambee. Jina la Mswada ni Public Fundraising Appeals Bill. Kuna vifungu kadhaa ambavyo nitavitaja upesi upesi: 1. Ikiwa utataka kuendesha harambee ambayo inahusisha umma, basi utafaa kupata leseni au kibali kutoka kwa Mamlaka ya Polisi katika Kaunti (County

Je, Mbona Sheria zetu humu nchini hazijatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili?

Kwa muda sasa, nimekuwa nikitafakari kuhusu nafasi ya Ibara ya 7 ya Katiba ya Kenya inayotambua Kiswahili kama lugha rasmi ya Jamhuri yetu (pamoja na Kiingereza). Nimekuwa nikijiuliza ni kwa nini sheria zetu za Kenya hazijatafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, miaka tisa baada ya kuzinduliwa kwa Katiba yetu. Ili kupata

Audio- Utunzi wa Sheria Bungeni

Image credit: Erasmus Student Network Oulu   This blog is built on the promise that all our readers should be able to access its content. Towards this, as you might have realized, we have ensured that almost all of the blog-posts have audio recordings below them. This is to make

50 Common Parliamentary Terms Translated into Kiswahili – Part 1

Below is a list of terms that you might encounter in parliamentary circles that has been translated into Kiswahili: National Assembly- Bunge la Taifa Senate- Seneti Bill- Mswada Amendment- Marekebisho ya Sheria Article 62 of the Constitution- Ibara ya 62 ya Katiba First Reading of the Bill- Mswada kusomwa mara