Tag: Speaker’s procession in Kiswahili

Istilahi za Bunge (7/100)

Press gallery- Dungu la wanahabari Chamber- Ukumbi Precincts of Parliament- Maeneo ya Bunge Mace- Siwa Speaker’s procession- Msafara wa Spika Unparliamentary language- Matamshi yasiyokuwa ya kibunge Table of the House (in reference to the National Assembly)- Meza ya Bunge la Taifa Money Bill- Mswada unaohusu masuala ya fedha Debt Management